Farnosť Michaľany

29. októbra 2017

FARSKÉ OZNAMY 30.10.- 5.11.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Eduard SIVČO, syn Eduarda a Eleny rod. Hlavatej z Ostrovan a Michaela HORVÁTOVÁ, dcéra Františka a Alžbety rod. Fabiánovej zo Župčan. Ohlasujú sa 3.- krát. Kto by vedel […]
22. októbra 2017

FARSKÉ OZNAMY 23.- 29.10.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Eduard SIVČO, syn Eduarda a Eleny rod. Hlavatej z Ostrovan a Michaela HORVÁTOVÁ, dcéra Františka a  Alžbety rod. Fabiánovej zo Župčan. Ohlasujú sa 2.- krát. Kto by vedel o prekážke, […]
21. októbra 2017

Posviacka kostola – Ostrovany 24.09.2017

Konsekračná listina filiálného kostola sv. Kozmu a Damiána v Ostrovanoch Na väčšiu česť a slávu Božiu! My, veriaci ľud miestnej Katolíckej cirkvi, farnosti Šarišské Michaľany – filiálky Ostrovany v Košickej arcidiecéze, na základe plebiscitu, konaného […]
19. októbra 2017

Duchovná obnova – Bardejovské Kúpele

Víkend 13.-15.10.2017 bol časom, kde sme sa znova po roku stretli na duchovnej obnove v Bardejovských Kúpeľoch. 40 ľudí ( z toho 14 manželských párov) sa nechali duchovne sprevádzať ThDr. Vladimírom Šostákom, biskupským vikárom na […]