Farnosť Michaľany

23. apríla 2017

FARSKÉ OZNAMY 24.-30.04.2017

  – Každý, kto si dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. […]
21. apríla 2017

Pozvánka na Arcidiecéznú púť detí do Obišoviec

Pozývame deti a mladých so svojimi kňazmi, katechétmi a animátormi na Arcidiecéznú púť detí do Obišoviec. 13. mája 2017 uplynie presne 100 rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária trom deťom z Fatimy – Lucii a […]
16. apríla 2017

Požehnané veľkonočné sviatky

16. apríla 2017

FARSKÉ OZNAMY 17.-23.04.2017

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Tomáš PASTIRČÁK, syn Františka a Marty rod. Andraškovej, zo Šar. Michalian a Antónia KICKOVÁ, dcéra Antona a Márie rod. Staňovej, zo Spišského Podhradia. Kto by vedel o […]