Farnosť Michaľany

10. februára 2019

FARSKÉ OZNAMY 11.-17.02.2019

– V pondelok 11.2. mám spovednú službu v Sabinove. – V pondelok 11.2. na spomienku Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej je 27. Svetový deň chorých. Pri sv. omši budem udeľovať pomazanie chorých. V Ostrovanoch v utorok […]
3. februára 2019

FARSKÉ OZNAMY 04.-10.02.2019

– V stredu 06.02. máme kňazské rekolekcie vo V. Šariši od 9:00 hod. s otcom biskupom. – Vo štvrtok od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť Oltárna k adorácii za kňazské povolania – V piatok 8.2. […]
27. januára 2019

FARSKÉ OZNAMY 28.01. – 03.02.2019

– Dnes pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ! – Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb) po sv. omši: 30.01; 31.01.;01.02. a Ostrovany 29.01. – Vyslúženie sv. birmovania bude […]
20. januára 2019

FARSKÉ OZNAMY 21.-27.01.2019

– Od 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. – Dnes 20.1. pri sv. omšiach bude zbierka pre ACM/UPC, ktorí sa venujú pastorácii mládeže. PBZ. – Vo februári 2019 sa bude otvárať nový […]