Kontakt

Mgr. Peter Kyšeľa, farár

Rímskokatolícka cirkev

farnosť sv. Michala Archanjela
M. R. Štefánika 21

082 22 Šarišské Michaľany

 

Tel. : 051/4582237, 0911 368 759

 

IČO: 31978487

DIČ: 2020733176

 

Filiálka Ostrovany
IČO: 36165352

 

e-mail: farnostsarisskemichalany(zavinac)gmail.com

www.sarisskemichalany.rimkat.sk

Kancelária

– na základe matrikových údajov sa vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty

– vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky

– prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva)

– sprostredkúva nahlásenie pohrebu

 

OD

DO

Pondelok

16:00

17:00

Utorok

15:30

16:30

Streda

9:00

10:00

Štvrtok

 –   –

Piatok

15:30

16:30

 

V prípade potreby aj po sv. omši.

V prvopiatkovom týždni budú úradné hodiny obmedzené, z dôvodu spovedania,

počas cirkevných a štátnych sviatkov

NEBUDÚ!!!