Miništranti

Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už v úplných začiatkoch Cirkvi. Pre túto službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením.
Každý miništrant je pozvaný k tomu, aby bol vzorom v oddanosti, čistote a zbožnosti.

 

Kto môže byť miništrantom?

Každý pokrstený chlapec s túžbou slúžiť pri oltári.
Pozvaní sú všetci, aj tí, ktorí nikdy neminištrovali. Netreba sa báť. Starší miništranti ti radi pomôžu stať sa miništrantom. Všetko nejasné ti radi vysvetlíme. Radi ťa medzi nami privítame.
Každý, kto chce miništrovať, môže prísť do sakristie kostola aspoň 15 min. pred začiatkom sv. omše.

 

Prečo sa stať miništrantom?

Svojou službou poslúžiš Pánovi Ježišovi a celému farskému spoločenstvu.
Naučíš sa nové zaujímavé veci.
Prežívaš radosť zo služby s kamarátmi a rovesníkmi.
Počas roka plánujeme pre miništrantov stretnutia, výlety a rôzne akcie.

Zoznam našich miništrantov:

Šarišské Michaľany Ostrovany
Dominik Výrostek  Filip Lukáč
Filip Kozák  Timotej Jaco
Adam Majiroš  Samuel Švec
Eliáš Majiroš
Filip Beliš
Matej Beliš
Juraj Durkáč
Jakub Durkáč
Tadeáš Durkáč
Jozef Tarhanič
Juraj Tarhanič
Pavol Tarhanič
Tomáš Lichvár
Peter Mikloš