Farnosť Michaľany

22. apríla 2018

FARSKÉ OZNAMY 23.-29.04.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ľuboš FRIČ, syn Marka a Terézie rod. Pustej z Ostrovan a Dominika SEMANOVÁ, dcéra Slavomíra a Ivety rod. Polákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. Rastislav KERUĽ, […]
15. apríla 2018

FARSKÉ OZNAMY 16.-22.04.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Rastislav KERUĽ, syn † Štefana a Moniky rod. Labancovej z Družstevnej nad Hornádom a Mgr. Lucia ĽACHOVÁ, dcéra Stanislava a Márie rod. Drobňákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. František […]
12. apríla 2018

Národný týždeň manželstva 2018

V nedeľu 18.02.2018 spolu s mladými z Domky sme pozvali manželské páry z celej farnosti na stretnutie v rámci národného týždňa manželstva do priestorov OÚ v Šar. Michaľanoch. Začali sme o 17:00 hod. Ďakujeme všetkým […]
11. apríla 2018

Karneval svätých 2018

V sobotu 03.02.2018 od 15:00 hod. sa v pivničných priestoroch OÚ konal 6. ročník Karnevalu Svätých. Deti ukázali svoju fantáziu, pri výrobe atribútov svätca. Ďakujem aj rodičom pri príprave karnevalového oblečenia aj za zapojenie sa do […]