Farnosť Michaľany

19. októbra 2017

Duchovná obnova – Bardejovské Kúpele

Víkend 13.-15.10.2017 bol časom, kde sme sa znova po roku stretli na duchovnej obnove v Bardejovských Kúpeľoch. 40 ľudí ( z toho 14 manželských párov) sa nechali duchovne sprevádzať ThDr. Vladimírom Šostákom, biskupským vikárom na […]
19. októbra 2017

Odpustová slávnosť – Šarišské Michaľany

01.10.2017 sme vo farskom kostole slávili odpustovú slávnosť sv. Michala archanjela, patróna celej farnosti a obce. Hlavným celebrantom bol ThDr. Peter Fogaš, kaplán UPC Košice, poverený otcom arcibiskupom za moderátora Centra pre rodinu.
15. októbra 2017

FARSKÉ OZNAMY 16.-22.10.2017

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Eduard SIVČO, syn Eduarda a Eleny rod. Hlavatej z Ostrovan a Michaela HORVÁTOVÁ, dcéra Františka a Alžbety rod. Fabiánovej zo Župčan. Ohlasujú sa 1.- krát. Peter ZBOROVSKÝ, […]
13. októbra 2017

Rekonštrukcia interiéru kostola v Ostrovanoch

Obec Ostrovany sa nachádza na Šariši (okr. Sabinov) a je filiálnou obcou farnosti sv. Michala archanjela Šarišské Michaľany. Dominantnou stavbou dediny je rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v románskom slohu už krátko po založení obce. […]