Lektori

Táto funkcia pochádza už z predkresťanského židovského náboženského života. V minulosti bol lektorát druhým stupňom nižších svätení; dnes (podľa apoštolského listu pápeža Pavla VI. z roku 1972) patrí lektorát (popri akolytáte) medzi tzv. cirkevné služby – „ministériá“ a nie je už vyhradený len kandidátom kňazstva, ale je možné zveriť ho aj veriacim. Úlohou lektora v liturgickom zhromaždení je prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže prednášať aj úmysly modlitby veriacich a ak nie je žalmista, aj žalm medzi čítaniami (Rímsky misál, všeobecné smernice, čl. 31,66, 70).

Zoznam lektorov z radov veriacich, ktorí slúžia pri našich bohoslužbách:

 

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY OSTROVANY
Reváková Mária

Reváková Ľubica

Jankura Ľubomír

Jankurová Iveta

Minčáková Júlia

Fedorová Jarka

Hnatová Barbora

Zborovjanová Slávka

Kravcová Mária

Vyrosteková Anetka

Vyrosteková Bianka

Vyrostek Dalibor

Vyrosteková Marcela

Eliašová Martina

Eliašová Erika

Mikloš Jozef

Miklošová Ivana

Petruška Pavol

Kiššová Ľudmila

Jelínková Iveta

Kušniríková Marta

Kiraľová Beáta

Miženčíková Margita

Durkáč Peter

Vojteková Monika

Miščíková Julka

Miklošová Božena

 

Petruška Pavol

Kiššová Ľudmila

Tarhanič Roman

Tarhaničová Rozália

Kacvinská Martina

Fecková Lucia

Drábová Jana

Vavrek Jozef

 

Božena Krišková

Katarína Triščová

Irena Spišáková

Mária Hudáková st.

Renáta Vyhnáneková

Eva Nakatová

Helena Reváková

Anna Jaklovská

Marta Hurčíková

Katarína Kolarčíková

Erika Nakatová

Ivana Kucková

Klára Olejníková

Terézia Olejníková

Mária Lukáčová

Simona Lukáčová

Monika Jacová

Lenka Jaklovská

Júlia Bruzdová

Mária Hudáková ml.

Mariana Tarbajová

Pavel Hudák

Jozef Nakata

Peter Jaklovský

Rastislav Švec

Vratislav Lukáč

Tomáš Kipikaša

 

 

Ak by ste aj Vy našli odvahu a chuť slúžiť ako lektor, teda čítať čítanie v kostole, ste srdečne vítaní. Podrobnosti o tom, ako na to, sa dozviete na fare, alebo u Moniky Vojtekovej, alebo na najbližšom stretnutí lektorov.