FARSKÉ OZNAMY 13.-19.08.2018
12. augusta 2018
FARSKÉ OZNAMY 27.08.-02.09.2018
26. augusta 2018

– Do 29.8. čerpám dovolenku. Počas mojej neprítomnosti v čase dovolenky, ma bude zastupovať v prípade zaopatrovania alebo pohrebu vdp. Pavol Bugoš, farár v Ražňanoch (t.č.: 051/4520997).

– KOŠICE 1.9.2018 – blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej
Odchod autobusu o 7:00 hod. zo Šar. Michalian z parkoviska pred nákupným strediskom COOP Jednota. Prosím, aby tí, ktorí sa nahlásili na blahorečenie priniesli do 26.8. do sakristie poplatok za autobus 5 €.
4 a viac členné rodiny za každého člena 3 €. Účastníci v sakristii si vyzdvihnite organizačné pokyny. Vďaka.

– 2.9. bude stretnutie rodičov (prosím, ak je to možné oboch) a detí 3. roč. v Ostrovanoch hneď po sv. omši a v Šar. Michaľanoch po veľkej omši (o 11:30 hod.). Účasť je nutná !!!

– DUCHOVNÁ OBNOVA 19. – 21.10.2018 (Bardejovské kúpele)
V dňoch 19.-21.10. organizujeme pre našu farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre našich farníkov v Bardejovských kúpeľoch. Duchovnú obnovu bude viesť salezián ThDr. Tibor Haluška. Cena na osobu je 40 €/ v cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Prosím, nahláste sa v sakristii čím skôr (do konca septembra). Vďaka.

– V našej arcidiecéze pôsobí od roku 2002 Schönstattské hnutie (v našej farnosti od r. 2016), ktoré v niektorých farnostiach vykonáva Apoštolát putovných kaplniek. K tejto iniciatíve dáva požehnanie a povzbudzuje nás aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.
V prípade záujmu kontaktujte Jozefa Vavreka.