Farnosť Michaľany

26. marca 2017

FARSKÉ OZNAMY 27.03.- 02.04.2017

   Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity a doma si skladajú 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža.  Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v […]
22. marca 2017

Futbalový turnaj mladých

18.3.2017 v priestoroch telocvične ZŠ v Šar. Michaľanoch sa uskutočnil futbalový turnaj mladých. Zúčastnili sa ho družstvá: Šar. Michaľany –sídlisko, Šar. Michaľany – dedina, Ostrovany st., Ostrovany ml. a Uz. Šalgov.
19. marca 2017

FARSKÉ OZNAMY 20.-26.03.2017

  Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity a doma si skladajú 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža. Na slávnosť Zvestovania Pána pri slovách Kréda […]
12. marca 2017

Farské oznamy 13.-19.03.2017

  Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity a doma si skladajú 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža. 13.3. je štvrté výročie zvolenia sv. otca Františka […]