Farnosť Michaľany

15. decembra 2019

Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami 2019

15. decembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 16.-22.12.2019

– V kostole si môžete zakúpiť domáce vianočné oblátky za 1 €.   – Ponúkame za dobrovoľný príspevok vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2020“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými […]
8. decembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 09.-15.12.2019

– Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa prekladá z nedele na pondelok, z dôvodu, že v adventnom období má prednosť adventné liturgické slávenie pred prikázaným sviatkom. – Pozývam v tretí adventný týždeň na slávenie sv. […]
1. decembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 02.-08.12.2019

– Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul v Jarovniciach: 02.12. od 9:30 – 18:00 hod. v OSADE; vo FARSKOM KOSTOLE od 18:00 hod. celú noc 03.12. do 8:00 hod. – Dnes pri sv. omši je […]