Farnosť Michaľany

9. januára 2018

Vianočná akadémia 25.12.2017

Na slávnosť Narodenia Pána sme sa spolu tešili z Ježišovho narodenia. Popoludní o 15:00 hod. na vianočnej akadémií najskôr vystúpili deti z MŠ v Šar. Michaľanoch pod vedením p. učiteliek Feckovej a Semanovej. Po nich […]
7. januára 2018

FARSKÉ OZNAMY 08.-14.01.2018

– V sakristii si môžete zakúpiť „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ vo formáte A4 s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €. – […]
31. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 01.- 07.01.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. Angelovičovej z Prešova a Bc. Nikola CHOMOVÁ, dcéra Vladimíra a Jany rod. Tumidalskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát. […]
24. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 25.-31.12.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. Angelovičovej z Prešova a Bc. Nikola CHOMOVÁ, dcéra Vladimíra a Jany rod. Tumidalskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát. […]