Farnosť Michaľany

1. októbra 2017

FARSKÉ OZNAMY 02.-08.10.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Peter ZBOROVSKÝ, syn Petra a Emílie rod. Novickej z Pečovskej Novej Vsi a Eva MERŇÁKOVÁ, dcéra Mikuláša a Evy rod. Janegovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. […]
24. septembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 25.09.- 01.10.2017

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Milan MARTON, syn Miroslava a Evy rod. Roháľovej zo Šar. Michaľan a Katarína MICHNOVÁ, dcéra Jozefa a Drahomíry rod. Bernátekovej zo St. Ľubovne. Ohlasujú sa 1.- krát. […]
17. septembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 18.-24.09.2017

– Jesenné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu (20.,22.,23.9.). Záväzný je len jeden. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. – Septembrová zbierka na potreby kostola bude v nedeľu 24.09. v Šar. Michaľanoch. […]
10. septembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 11.-17.09.2017

– 13.09. o 17:45 hod. sa budeme pri vystavenej soche fatimskej Panny Márie modliť fatimskú pobožnosť, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. – V Ostrovanoch aj keď nie je sv. omša, bude […]