FARSKÉ OZNAMY 06.-12.08.2018
5. augusta 2018
FARSKÉ OZNAMY 20.-26.08.2018
19. augusta 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Bc. Marek DZIAK, syn Jozefa a Jany rod. Lichvárovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Alena CHOVANCOVÁ, dcéra Martina a Aleny rod. Ženčárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3. – krát.
Peter DRABIŠČÁK, syn Petra a Márie rod. Bernátovej zo Šar. Michaľan a Ivana PALČOVÁ, dcéra Jaroslava a Dany rod. Čižmárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3. – krát. 
Miroslav LUKÁČ, syn Miroslava a Ľudmily rod. Durkáčovej z Ostrovan a Anna JAKLOVSKÁ, dcéra Petra a Anny rod. Karnišovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Od 5.- 29.8. čerpám dovolenku. Počas mojej neprítomnosti v čase dovolenky, ma bude zastupovať v prípade zaopatrovania alebo pohrebu vdp. Pavol Bugoš, farár v Ražňanoch (t.č.: 051/4520997)

– 15.8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zasväťme ho účasťou na sv. omši a vyhýbaním namáhavých prác.

– 19.8. po 16. Krát sa uskutoční púť MUŽOV. Program začína od 9:00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

Na bicykli za život: 21. ročník cyklistickej akcie sa uskutoční od 13.-26.08. na trase z Prešova do Viedne. Akcia spája cyklistiku s modlitbovými pochodmi k potratovým centrám.

– V našej arcidiecéze pôsobí od roku 2002 Schönstattské hnutie (v našej farnosti od r. 2016), ktoré v niektorých farnostiach vykonáva Apoštolát putovných kaplniek. K tejto iniciatíve dáva požehnanie a povzbudzuje nás aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V prípade záujmu kontaktujte Jozefa Vavreka. Bližšie informácie: http://sarisskemichalany.rimkat.sk/schonstattske-hnutie-ap…/

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude o 10:00 hod. slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Ďalšie informácie https:/annakolesarova.sk/.