Farnosť Michaľany

9. septembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 10.-16.09.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Martin GOLIÁŠ, syn Jozefa a Terézie rod. Jurušovej zo Sabinova a Mária KRIVOŇÁKOVÁ, dcéra Bartolomeja a Márie rod. Jarinovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát. […]
2. septembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 03.-09.09.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Martin GOLIÁŠ, syn Jozefa a Terézie rod. Jurušovej zo Sabinova a Mária KRIVOŇÁKOVÁ, dcéra Bartolomeja a Márie rod. Jarinopvej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát. […]
26. augusta 2018

FARSKÉ OZNAMY 27.08.-02.09.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Martin GOLIÁŠ, syn Jozefa a Terézie rod. Jurušovej zo Sabinova a Mária KRIVOŇÁKOVÁ, dcéra Bartolomeja a Márie rod. Jarinovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát. […]
19. augusta 2018

FARSKÉ OZNAMY 20.-26.08.2018

– Do 29.8. čerpám dovolenku. Počas mojej neprítomnosti v čase dovolenky, ma bude zastupovať v prípade zaopatrovania alebo pohrebu vdp. Pavol Bugoš, farár v Ražňanoch (t.č.: 051/4520997). – KOŠICE 1.9.2018 – blahorečenie Božej služobnice Anny […]