Rehoľné sestry sv. Dominika

SPOLOČENSTVO SESTIER DOMINIKÁNOK BL. IMELDY
Dom sv. Michala, archanjela Šarišské Michaľany
Kontakt:
Dom sv. Michala
M. R. Štefánika 29
082 22 Šarišské Michaľany
Tel.: 051/458 22 75
e-mail: saris.michalany(zavinac)dominikanky.sk

História:

Komunita sestier v Šarišských Michaľanoch vznikla v septembri 1996 na pozvanie duchovného otca farnosti Jozefa Michalka a farníkov .Komunitu tvorili tri sestry, z toho jedna vyučovala náboženskú výchovu v škole, jedna pracovala v sociálnej sfére a jedna bola dôchodkyňa. V októbri v roku 1996 otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč posvätil kaplnku sestier v Šarišských Michaľanoch, patrónom kaplnky sa stal sv. Michal, archanjel. Od roku 2002 bola komunita premenovaná na rehoľný Dom sv. Michala archanjela.

Činnosť:

V súčasnosti v komunite spôsobia dve sestry, ktoré svoj život prepájajú modlitbou, apoštolátom a prácou. Jedna sestra pôsobí v oblasti výchovy a vzdelávania na miestnej základnej škole a súkromnej špeciálnej škole. Sestry pôsobia vo farnosti sv. Michala archanjela, kde majú vždy otvorené dvere domu a svoje srdcia pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc.