Farnosť Michaľany

3. februára 2019

FARSKÉ OZNAMY 04.-10.02.2019

– V stredu 06.02. máme kňazské rekolekcie vo V. Šariši od 9:00 hod. s otcom biskupom. – Vo štvrtok od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť Oltárna k adorácii za kňazské povolania – V piatok 8.2. […]
27. januára 2019

FARSKÉ OZNAMY 28.01. – 03.02.2019

– Dnes pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ! – Stretnutie birmovancov na fare (15 osôb) po sv. omši: 30.01; 31.01.;01.02. a Ostrovany 29.01. – Vyslúženie sv. birmovania bude […]
20. januára 2019

FARSKÉ OZNAMY 21.-27.01.2019

– Od 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. – Dnes 20.1. pri sv. omšiach bude zbierka pre ACM/UPC, ktorí sa venujú pastorácii mládeže. PBZ. – Vo februári 2019 sa bude otvárať nový […]
13. januára 2019

FARSKÉ OZNAMY 14.- 20.01.2019

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“. – V nedeľu 13.1. sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára. – DNES […]