Farnosť Michaľany

10. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 11.-17.12.2017

– Pozývam v adventnom období na slávenie ranných sv. omší ku cti Panny Márie – NESPI ANI TY, PRÍĎ NA RORÁTY! – Ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 centov. Môžete si ich zakúpiť […]
3. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 04.-10.12.2017

– Ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 centov. Môžete si ich zakúpiť v sakristii. – Dnes je pri sv. omšiach jesenná zbierka na Charitu. PBZ za milodary. – Prvonedeľná pobožnosť spojená s výmenou […]
26. novembra 2017

FARSKÝ KALENDÁR 2018

26. novembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 27.11.- 03.12.2017

– Dnes na konci sv. omše pred vyloženou Oltárnou sviatosťou bude obnova zasvätenia ľudského poklonia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže […]