Farnosť Michaľany

27. mája 2018

FARSKÉ OZNAMY 28.05.- 03.06.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  Ing. Marek SAXA, syn Jozefa a Ing. Kataríny rod. Dijovej z Torysy a Mgr. Patrícia ČIRČOVÁ, dcéra Antona a Jany rod. Bečaverovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- […]
20. mája 2018

FARSKÉ OZNAMY 21.-27.05.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  Tomáš SCHLOSSER, syn Miroslava a Marty rod. Kľocovej z Prešova a Lýdia STACHUROVÁ, dcéra Miloslava a Anny rod. Götzovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2.- krát.  Ing. […]
13. mája 2018

FARSKÉ OZNAMY 14.-20.05.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  Ing. Marek PIGULA, syn Viktora a Beáty rod. Pivovarníkovej zo Šar. Michaľan a Ing. Lenka MAKAROVÁ, dcéra Františka a Moniky rod. Kešeľákovej zo Sedlíc. Ohlasujú sa 1.- […]
6. mája 2018

FARSKÉ OZNAMY 07.-13.05.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jaroslav KARAFFA, syn Mikuláša a Anny rod. Lazorovej zo Sabinova a Andrea MARTONOVÁ, dcéra Marcela a Marcely rod. Bilekovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. Marek LUKÁČ, […]