Farnosť Michaľany

12. marca 2017

Farské oznamy 13.-19.03.2017

  Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity a doma si skladajú 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža. 13.3. je štvrté výročie zvolenia sv. otca Františka […]
9. marca 2017

5. ročník karnevalu svätých

V sobotu 11.02.2017 od 15:00 hod. sa konal 5. ročník Karnevalu Svätých v kaštieli (priestory obecného úradu) v Šar. Michaľanoch.Deti použili svoju fantáziu, pri výrobe atribútov svätca, ktoré stáli za to. Každá zúčastnená karnevalová maska […]
8. marca 2017

Štefanská zábava

26.12. sme mohli v novo zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa – Obecného úradu zabaviť na farskom Štefanskom večeri. Zábava mladých pokračovala až do rána.
5. marca 2017

FARSKÉ OZNAMY 06.-12.03.2017

   Pán Boh zaplať za milodary, ktoré dnes obetujete v jarnej zbierke na CHARITU. Po odmlčaní webovej stránky farnosti si môžete informácie o živote farnosti pozrieť aj na stránke:www.sarisskemichalany.rimkat.sk, ktorá sa bude postupne aktualizovať.  Jarné kántrové dni […]