Farnosť Michaľany

2. marca 2017

FARSKÉ OZNAMY 27.02.-05.03.2017

Rodinná sv. omša: D. Ú.: doneste v stredu 1.3. vyplnenú tajničku. Aktivita pre deti na pôst: Môžete si zakúpiť materiál na 3D KRÍŽ za 1 €, ktorý pri každej detskej omši budeme postupne spoločne skladať.   […]
21. februára 2017

Stretnutie manželských párov

Už siedmy krát prebiehal na Slovensku Národný týždeň manželstva. Je to celosvetová kampaň na podporu manželstva od 13. do 19. februára 2017. V spolupráci so saleziánskym združením Domka sa 12.02. prvý krát zorganizovalo v našej farnosti […]
22. novembra 2016

Púť mladých Krivá – Krakov

17. – 18.11.2016 – púť mladých do Krivej z príležitosti 100 – ho výročia narodenia bl. Zdenky Schelingovej a do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove z príležitosti ukončenie jubilejného svätého roku Milosrdenstva.
31. júla 2016

Deň rodiny 2016

V nedeľu 31.07. sme v našej farnosti Šar. Michaľany slávili Deň Rodiny. Sv. omšu, ktorou začal Deň Rodiny slávil Mgr. Marián Jaklovský, novokňaz, rodák zo Sabinova, ale s koreňmi v našej farnosti. V súčasnosti kaplán […]