Rodáci

OSTROVANY

Mgr. Jozef Jurdák OSA

Nar. 9.9.1975 Prešov, Ostrovany, ordinovaný 1.7.2007 Košice – Dóm sv. Alžbety – Bernard Bober, prvé sľuby v reholi sv. Augustína zložil 4.9.2000 v Cartoceto (Taliansko), primície 5.7. 2007 Ostrovany

Mgr. Marek Rojak

Nar. 4.4.1976 Prešov, Ostrovany, ordinovaný 15.6.2002 Košice – Dóm sv. Alžbety – kard. Jozef Tomko, primície Ostrovany

2002 kaplán Humenné, 2006 kaplán Košice – Terasa, 2011 ACM Prešov

ThDr. Štefan Novotný PhD.

kaplán, odborný asistent

Nar. 7.9.1974 Prešov, Ostrovany, ordinovaný 17.6.2000 Košice – Dóm sv. Alžbety – Alojz Tkáč, primície Ostrovany

2000 kaplán Michalovce, 2000 asistent na TI CMBF UK Košice, 2001 Košice – Dóm, 2003 Košice – štúdia, 2003 -2004 zároveň administrátor Kechnec, 2005 UPC Košice, 2013 rektor kňazského seminára Karola Boromejského v Košiciach.

Mgr. Peter Marcinko

Nar. 19.2.1970 Prešov, Ostrovany, ordinovaný 28.6.1997 Banská Bystrica, primície Ostrovany, zomrel 18.10.2013, pochovaný v Ostrovanoch

1997 Detva, 1998 administrátor Dobrá Niva, 2003 – 2013 farár Dobrá Niva.

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

Mgr. Jozef Polák

Nar. 27.8.1976 Prešov, ordinovaný 16.6.2001 Košice – Dóm sv. Alžbety – Alojz Tkáč, primície Šarišské Michaľany

2001 kaplán Svidník, 2002 Sobrance, 2003 Čerhov, 2004 Prešov – sv. Mikuláš, 2008 Bardejov – sv. Egíd, 2008 administrátor Remetské Hámre, 2012 Soľ

Mgr. Ľubomír Vaňo

Nar. 19.11. 1973 Prešov, Gregorovce, ordinovaný 19.6.1999 Prešov – sv. Mikuláša – Alojz Tkáč, primície Šarišské Michaľany

1999 kaplán Michalovce, 2000 kaplán Prešov – Sekčov, 2002 kaplán Košice – sv. Košických mučeníkov, 2004 Sečovce, 2006 Lipany, 2009 administrátor Nižný Slávkov.

Mgr. Patrik Vojtek

Nar. 4.2..1973 Prešov, Šarišské Michaľany, ordinovaný 21.6.1997 Prešov – sv. Mikuláša – Bernard Bober, primície Šarišské Michaľany

1997 kaplán Bardejov, 1999 administrátor Čerhov, 2004 farár Košice – Ťahanovce sídlisko, 1.11.2006 vicedekan.

Páter MILAN MIKLOŠKO C.Ss.R.

          Narodil sa 10. 10. 1944 v Šarišských Michaľanoch. Maturoval v Sabinove. Na železnici v Lipanoch pracoval 29 rokov ako výpravca. Tajne absolvoval rehoľnú a kňazskú formáciu v Prešove, ktorou ho viedol redemptorista – Boží služobník o. Ján Ivan Mastiliak. Možnosť cestovania zadarmo využíval na pomoc podzemnej Cirkvi roznášaním listov a šírením literatúry. Večné sľuby v Kongregácii najsv. Vykupiteľa zložil 28. 12. 1980. Kňazskú vysviacku prijal tajne z rúk biskupa Jána Chryzostoma Korca 27. 12. 1984 v Bratislave. Po roku 1989 slúžil na farských misiách a rôznych miestach na Slovensku. V roku 2010 ho náhla choroba pripútala na lôžko. Posledné roky života strávil v domove Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre. Zomrel 24. februára 2023 vo veku 78 rokov zaopatrený sviatosťami v nemocnici v Nitre.

     Pochovaný bol 4. 3. 2023 na cintoríne v Podolínci.

František Marton

Nar. 26.5.1919 Šarišské Michaľany, ordinovaný 11.6.1944 Prešov, † 23.12.1992 Šarišské Michaľany.

1944 kaplán Svinia, 1945 Zborov, 1946 Bardejov, 1947 Sečovce, 1950 Košice – Krásna nad Hornádom, 1952 Košice, 1953 farár Lieskovec, 1968 Sačurov, 1990 odchod na dôchodok.

[/vc_column]

Páter Hadrián (Michal) Grejtovský OFM

Nar. 10.2.1912 v Šarišských Michaľanoch, ordinovaný bol 4.6.1939, † 14. jún 1984

24.8.1931 noviciát OFM (menší bratia františkáni) Trnava, rehoľné meno – Hadrián. Teologické štúdia do mesta Mostar v Chorvatsku. 5.7.1938 večné rehoľné sľuby a stáva sa definitívnym členom OFM (Ordo Fratrum Minorum) – Rádu Menších bratov. 1939 pôsobí v Hlohovci, Trnave a v Kremnici. Tam bol predstaveným kláštora vo funkcii gvardiána. Rok 1950 – rok likvidácie reholí- postihol aj jeho. Bolo mu umožnené v rámci vtedajších možností pastoračne pôsobiť v Žiline, kde sa stal správcom kostola sv. Barbory až do svojej smrti.

ThDr. Jozef Machala

Nar. 27.1.1911 Šarišské Michaľany, ordinovaný 17.7.1938 Innsbruck, † 3.12.1991 Šarišské Michaľany

1938 kaplán Bardejov, 1.6.1940 Bratislava, 1940 Prešov, 1944 farár Soľ, 1951 Kobyly, 1969 administrátor Trebišov, 1990 Nižný Žipov.