Farnosť Michaľany

15. septembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 16.-22.09.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Juraj VOLČKO, syn Jána a Ing. Márie rod. Uherovej z Prešova a PhDr. Daniela CEHELSKÁ PhD., dcéra Jána a Oľgy rod. Čekanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. […]
8. septembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 09.-15.09.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: František MIKLOŠ, syn Františka a Dariny rod. Janečkovej zo Šar. Michalian a Ľubomíra KMECOVÁ, dcéra † Ľubomíra a Daniely rod. Sabolovej z Prešova. Ohlasujú sa 1. – krát. […]
1. septembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 02.-08.09.2019

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Juraj KALINAY, syn Vladimíra a Márie rod. Belišovej zo Šar. Michalian a Daniela MACHALOVÁ, dcéra Františka a Jany rod. Leitmanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. […]
25. augusta 2019

FARSKÉ OZNAMY 26.08.-01.09.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Juraj KALINAY, syn Vladimíra a Márie rod. Belišovej zo Šar. Michalian a Daniela MACHALOVÁ, dcéra Františka a Jany rod. Leitmanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – […]