Domka – združenie saleziánskej mládeže

Deti a mládež sú najcitlivejšou časťou ľudskej spoločnosti. Sú jej nádejou. V detstve, ale najmä v období dospievania, sa rozhoduje o celom ďalšom živote mladého človeka. Uchrániť mládež od mravnej i sociálnej biedy a pomôcť jej dôstojne sa zaradiť do života, to bol ideál, ktorému zasvätil celý svoj život i dielo taliansky katolícky kňaz sv. Ján Bosco (1815-1888), turínsky apoštol chudobnej a opustenej mládeže, ktorého všetci poznali a poznajú pod jednoduchým menom Don Bosco. On založil rozsiahle dielo pre jej záchranu, z ktorého v dnešnej dobe vyrástlo i „naše“ Združenie saleziánskej mládeže – DOMKA, pretože naše deti i mládež sú v nej skutočne DOMA čiže detskou rečou povedané DOMKA.

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľné občianske združenie, nezávislé od politických strán, ktoré združuje mladých ľudí do 30 rokov, a ktoré participuje na medzinárodnom saleziánskom mládežníckom hnutí. Hlavným cieľom združenia je rozvíjanie osobnosti pre ich rast a sebarealizáciu v prospech ostatných. Združenie sa takto snaží podieľať na ich výchove v čestných a statočných občanov, čím sa snaží vytvárať predpoklady potrebné pre budovanie stabilných mladých rodín. Združenie úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou Saleziáni Dona Bosca a stotožňuje sa s jej cieľom vychovávať z mladých ľudí statočných a dobrých kresťanov v duchu kresťanských zásad a noriem. Na Slovensku bolo Združenie saleziánskej mládeže založené v roku 1991 v Košiciach.