Farnosť Michaľany

16. júna 2019

FARSKÉ OZNAMY 17.-23.06.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Tomáš HÁJEK, syn Antona a Anny rod. Palkovičovej zo Šaštína – Stráže a Andrea BEČAVEROVÁ, dcéra Jozefa a Ľudmily rod. Buríkovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 1. – krát. […]
9. júna 2019

FARSKÉ OZNAMY 10.-16.06.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Dávid BELEJKANIČ zo Sabinova a Ester KURIMSKÁ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. – Po […]
2. júna 2019

FARSKÉ OZNAMY 03.-09.06.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Dávid BELEJKANIČ zo Sabinova a Ester KURIMSKÁ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. – Pri […]
26. mája 2019

FARSKÉ OZNAMY 27.05.-02.06.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Dávid BELEJKANIČ zo Sabinova a Ester KURIMSKÁ zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát. Ján DUPAĽ, narodený a bývajúci v Trebišove a Andrea CMAROVÁ, narodená v Prešove […]