Farnosť Michaľany

16. júla 2017

FARSKÉ OZNAMY 17.-23.07.2017

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef BOGDAN, syn Jozefa a Oľgy rod. Kozákovej z Hertníka a Anna OLEJNÍKOVÁ, dcéra Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3.- krát. Kto by […]
9. júla 2017

FARSKÉ OZNAMY 10.-16.07.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef BOGDAN, syn  Jozefa a Oľgy rod. Kozákovej z Hertníka a Anna OLEJNÍKOVÁ, dcéra Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2.- krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to […]
2. júla 2017

FARSKÉ OZNAMY 03.-09.07.2017

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef BOGDAN, syn Jozefa a Oľgy rod. Kozákovej z Hertníka a Anna OLEJNÍKOVÁ, dcéra Slavomíra a Marcely rod. Popadičovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- krát. Kto by […]
30. júna 2017

Sv. birmovania 24.06.2017

V sobotu 24.06.2017 o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Michala archanjela, udelil sv. birmovania pomocný košický o. biskup Mons. Marek Forgáč. O. biskup pripomenul birmovancom, že táto sviatosť sa udeľuje dospelým, zrelým ľuďom. Preto […]