Farnosť Michaľany

13. januára 2019

FARSKÉ OZNAMY 14.- 20.01.2019

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“. – V nedeľu 13.1. sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára. – DNES […]
6. januára 2019

FARSKÉ OZNAMY 07.- 13.01.2019

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef KOCHAN, syn Jána a Margity rod. Mihalíkovej z Pečovskej Novej Vsi a Veronika DURKÁČOVÁ, dcéra Petra a Angely rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – […]
3. januára 2019

Novoročný koncert – Cimbalová hudba Primáš

Úprimne ďakujem Cimbalovej hudbe Primáš za novoročný dar vianočného duchovného slova, hudby a spevu. Ak sa hodnota krásy vloží do služieb evanjelizácie a vyzdvihne pravú Krásu, ktorou je Boh sám, odleskom Ducha otvorí vnútro človeka […]
30. decembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 31.12.2018 – 06.01.2019

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef KOCHAN, syn Jána a Margity rod. Mihalíkovej z Pečovskej Novej Vsi a Veronika DURKÁČOVÁ, dcéra Petra a Angely rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – […]