Farnosť Michaľany

25. júna 2017

FARSKÉ OZNAMY 26.06.-02.07.2017

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Tomáš DURANÍK PhD., syn Ing. Jána a Márie rod. Kapolkovej z Vechca a Ing. Erika KANÁLIKOVÁ, dcéra Antona a Anny rod. Ďjadikovej z Rakovej. Ohlasujú sa […]
22. júna 2017

Púť prvoprijímajúcich 2017

10.06.2017 sme sa o 7:30 zišli na parkovisku, aby sme s deťmi 3.ročníka a ich rodičmi išli na púť do Krakowa, kde sme ich zasväti li Panne Márii a zverili Božiemu milosrdenstvu.
18. júna 2017

FARSKÉ OZNAMY 19.- 25.06.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Tomáš DURANÍK PhD., syn Ing. Jána a Márie rod. Kapolkovej z Vechca a Ing. Erika KANÁLIKOVÁ, dcéra Antona a Anny rod. Ďjadikovej z Rakovej. Ohlasujú sa 2.- […]
11. júna 2017

FARSKÉ OZNAMY 12.-18.06.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  Ing. Tomáš DURANÍK PhD., syn Ing. Jána a Márie rod. Kapolkovej z Vechca a Ing. Erika KANÁLIKOVÁ, dcéra Antona a Anny rod. Ďjadikovej z Rakovej. Ohlasujú sa […]