Farnosť Michaľany

23. decembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 24.-30.12.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef KOCHAN, syn Jána a Margity rod. Mihalíkovej z Pečovskej Novej Vsi a Veronika DURKÁČOVÁ, dcéra Petra a Angely rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – […]
16. decembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 17.-23.12.2018

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. – […]
9. decembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 10.-16.12.2018

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. – […]
2. decembra 2018

FARSKÉ OZNAMY 03.-09.12.2018

– Môžete si zakúpiť za 3 € „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. – Aj tento rok vo farnosti ponúkame […]