Farnosť Michaľany

1. novembra 2020

DEKRÉT Pre získanie odpustkov počas „dušičiek“ 2020

  Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť […]
1. novembra 2020

Biskupi vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírus

Slovenskí biskupi sa rozhodli vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú […]
25. októbra 2020

FARSKÉ OZNAMY 26.10.-01.11.2020

FARSKÉ OZNAMY 26.10.-01.11.2020
18. októbra 2020

FARSKÉ OZNAMY 19.-25.10.2020

FARSKÉ OZNAMY 19.-25.10.2020