Farnosť Michaľany

11. júna 2017

FARSKÉ OZNAMY 12.-18.06.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:  Ing. Tomáš DURANÍK PhD., syn Ing. Jána a Márie rod. Kapolkovej z Vechca a Ing. Erika KANÁLIKOVÁ, dcéra Antona a Anny rod. Ďjadikovej z Rakovej. Ohlasujú sa […]
4. júna 2017

FARSKÉ OZNAMY 05.-11.06.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Marko FRIČ, syn Mareka a Terézie rod. Pustej z Ostrovian a Patrícia DZIAKOVÁ, dcéra Antona a Marcely rod. Stajančovej z Fintíc. Ohlasujú sa 2.- krát. Kto by vedel […]
30. mája 2017

Prvé sväté prijímanie 2017

27.5. 2017 o 9:30 hod. počas kajúcej pobožnosti 14 detí prijalo sviatosť zmierenia a zároveň vyznalo vieru a rozhodnutie žiť s Ježišom. 28.5. o 10:30 hod. pri sv. omši prvý krát prijali Pána Ježiša v […]
28. mája 2017

FARSKÉ OZNAMY 29.05.-04.06.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Marko FRIČ, syn Mareka a Terézie rod. Pustej z Ostrovian a Patrícia DZIAKOVÁ, dcéra Antona a Marcely rod. Stajančovej z Fintíc. Ohlasujú sa 1.- krát. Kto by vedel […]