Farnosť Michaľany

12. augusta 2018

FARSKÉ OZNAMY 13.-19.08.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Bc. Marek DZIAK, syn Jozefa a Jany rod. Lichvárovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Alena CHOVANCOVÁ, dcéra Martina a Aleny rod. Ženčárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3. […]
5. augusta 2018

FARSKÉ OZNAMY 06.-12.08.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Bc. Marek DZIAK, syn Jozefa a Jany rod. Lichvárovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Alena CHOVANCOVÁ, dcéra Martina a Aleny rod. Ženčárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2. […]
29. júla 2018

FARSKÉ OZNAMY 30.07.-05.08.2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Bc. Marek DZIAK, syn Jozefa a Anny rod. Lichvárovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Alena CHOVANCOVÁ, dcéra Martina a Aleny rod. Ženčárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1. […]
22. júla 2018

FARSKÉ OZNAMY 23.-29.07.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Peter HUDÁK, syn Pavla a Márie rod. Drábovej z Ostrovan a Iveta FLINTOŠOVÁ, dcéra † Vladimíra a Ivety rod. Jánošíkovej z Hrišoviec. Ohlasujú sa 1. – krát. Michal […]