Farnosť Michaľany

9. apríla 2017

ADSM 2017

9. apríla 2017

FARSKÉ OZNAMY 10.-16.04.2017

 Pán farár z Pavloviec nad Uhom Slavomír Bakoň, prosí o pomoc pri oprave kostola vo Vysokej nad Uhom. Podporiť ich môžete kúpou veľkonočných baránkov. V jeho mene Pán Boh zaplať. Na Zelený štvrtok o 9:30 hod. v Dóme sv. Alžbety v […]
2. apríla 2017

SPOVEDANIE – Veľká noc 2017

2. apríla 2017

FARSKÉ OZNAMY 03.-09.04.2017

   POZOR DETI: Rodinná sv. omša bude v UTOROK!!! Posledný diel 3D kríža na sv. omši pre rodiny.  Dnes pobožnosť na prvú nedeľu s vyloženou sv. oltárnou o 14:30 hod. + Korunka Božieho […]