Farnosť Michaľany

13. augusta 2017

FARSKÉ OZNAMY 14.-20.08.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Kamil KLEMBARA, syn Jána a Moniky rod. Kaščákovej z Brezovice a Alžbeta KRIŠKOVÁ, dcéra Emila a Boženy rod. Jacovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- krát. Adam MIŠČÍK, syn […]
6. augusta 2017

FARSKÉ OZNAMY 07.-13.08.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Adam MIŠČÍK, syn Štefana a Márie rod. Vargovej zo Sabinova a Kristína TOMKOVÁ, dcéra Pavla a Terézie rod. Baranovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2.- krát. Alexander Hendrik […]
30. júla 2017

FARSKÉ OZNAMY 31.07.-06.08.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Adam MIŠČÍK, syn Štefana a Márie rod. Vargovej zo Sabinova a Kristína TOMKOVÁ, dcéra Pavla a Terézie rod. Baranovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1.- krát. Alexander Hendrik […]
23. júla 2017

FARSKÉ OZNAMY 24.-30.07.2017

  – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Alexander Hendrik NIJHOFF, syn Adolfa Hendrika a Henriette Constance De Roo van Alderwerelt z Den Haggu (HOL) a Lucia ŽAJOVÁ, dcéra Milana a Marty rod. Motýľovej zo […]