Farnosť Michaľany

24. mája 2020

FARSKÉ OZNAMY 25.-31.05.2020

FARSKÉ OZNAMY   25.-31.05.2020
17. mája 2020

FARSKÉ OZNAMY 18.-24.05.2020

FARSKÉ OZNAMY   18.-24.05.2020
10. mája 2020

Pokyny, ktoré je potrebné zachovávať pri verejnom slávení bohoslužieb od 06.05.2020

POKYNY, ktoré je potrebné zachovávať pri verejnom slávení bohoslužieb 
10. mája 2020

FARSKÉ OZNAMY 11.-17.05.2020

FARSKÉ OZNAMY 11.-17.05.2020