Farnosť Michaľany

17. novembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 18.-24.11.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Viliam JURČ, syn Jozefa a Anny rod. Daňkovej z Giraltoviec a Katarína VAVREKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Durkáčovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát. […]
10. novembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 11.-17.11.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Viliam JURČ, syn Jozefa a Anny rod. Daňkovej z Giraltoviec a Katarína VAVREKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Durkáčovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát. […]
5. novembra 2019

Parte Vdp. Anton Lesník

3. novembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 04.-10.11.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Viliam JURČ, syn Jozefa a Anny rod. Daňkovej z Giraltoviec a Katarín VAVREKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Durkáčovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát. […]