Farnosť Michaľany

25. augusta 2019

FARSKÉ OZNAMY 26.08.-01.09.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Juraj KALINAY, syn Vladimíra a Márie rod. Belišovej zo Šar. Michalian a Daniela MACHALOVÁ, dcéra Františka a Jany rod. Leitmanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – […]
18. augusta 2019

FARSKÉ OZNAMY 19.-25.08.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Peter HAVRILA, syn † Valentína a Ľudmily rod. Molčanovej zo Šar. Michalian a Dominika KRAVCOVÁ, dcéra Juraja a Márie rod. Kasinovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – […]
11. augusta 2019

FARSKÉ OZNAMY 12.-18.08.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Peter HAVRILA, syn † Valentína a Ľudmily rod. Molčanovej zo Šar. Michalian a Dominika KRAVCOVÁ, dcéra Juraja a Márie rod. Kasinovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – […]
4. augusta 2019

FARSKÉ OZNAMY 05.-11.08.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Pavol BELIŠ, syn † Jozefa a Evy rod. Karafovej zo Šar. Michalian a Alena DUJAVOVÁ, dcéra Slavomíra a Aleny rod. DUGASOVEJ z Jakovian. Ohlasujú sa 1. – krát. […]