Farnosť Michaľany

28. januára 2018

FARSKÉ OZNAMY 29.01.- 04.02.2018

– Každý piatok je pre mládež a birmovancov sv. omša po nej katechéza. Účasť je potrebná. – Pozývam veriacich 30.01. na slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 r. biskupskej služby arcibiskupa Bernarda […]
21. januára 2018

FARSKÉ OZNAMY 22.- 28.01.2018

– Každý piatok je pre mládež a birmovancov sv. omša po nej katechéza. Účasť je potrebná. – Od 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. – Dnes je pri sv. omšiach zbierka na […]
14. januára 2018

FARSKÉ OZNAMY 15.-21.01.2018

– Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli v sobotu na adoráciu, a tak zabezpečili stálu prítomnosť pri Eucharistii. – Dnes pri sv. omšiach je zbierka pre ACM/UPC, ktorí sa venujú pastorácii mládeže. PBZ. – Utorok po […]
9. januára 2018

Vianočná akadémia 25.12.2017

Na slávnosť Narodenia Pána sme sa spolu tešili z Ježišovho narodenia. Popoludní o 15:00 hod. na vianočnej akadémií najskôr vystúpili deti z MŠ v Šar. Michaľanoch pod vedením p. učiteliek Feckovej a Semanovej. Po nich […]