Farnosť Michaľany

21. júla 2019

FARSKÉ OZNAMY 22.-28.07.2019

– Kto si objednal časopis REBRÍK na školský rok 2019/20, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech do 31.7.2019 prinesie do sakristie predplatné za 10 čísel na šk. rok 17,50 €. – Ďakujem mladým a pomocníkom […]
14. júla 2019

FARSKÉ OZNAMY 15.-21.07.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Anton ZÁVADA, syn Antona a Aleny rod. Šimčíkovej zo Sabinova a Dominika PAVLIČOVÁ, dcéra Miroslava a Evy rod. Fedorovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát. Kto […]
7. júla 2019

FARSKÉ OZNAMY 08.-14.07.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Tomáš ZÁVADA, syn Antona a Aleny rod. Šimčíkovej zo Sabinova a Dominika PAVLIČOVÁ, dcéra Miroslava a Evy rod. Fedorovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát. Kto […]
30. júna 2019

FARSKÉ OZNAMY 01.-07.07.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Tomáš HÁJEK, syn Antona a Anny rod. Palkovičovej zo Šaštína – Stráže a Andrea BEČAVEROVÁ, dcéra Jozefa a Ľudmily rod. Buríkovej z Ostrovian. Ohlasujú sa 3. – krát. […]