Farnosť Michaľany

27. októbra 2019

FARSKÉ OZNAMY 28.10.-03.11.2019

– Spovedanie chorých: 28.10. od 14:00 h. v Ostrovanoch; v Šar. Michaľanoch 30.10. od 8:00 hod.: (ul. SNP, Železničiarska, Mlynská, kpt. Nálepku, Komenského, Požiarnická, Čerešňová, Michalská) a 31.10. od 9:00 hod. (ul. Záhradná, Ružová, Družstevná, […]
20. októbra 2019

FARSKÉ OZNAMY 21.-27.10.2019

– Pápež František pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. – V mesiaci október sv. omše začneme spoločnou modlitbou posvätného ruženca 30 min. pred sv. omšou. – Pozývame Vás v piatok 25.10 po […]
14. októbra 2019

FARSKÉ OZNAMY 14.-20.10.2019

– V októbri 2019 pozýva pápež František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. – V mesiaci október budeme sv. omše […]
7. októbra 2019

FARSKÉ OZNAMY 07.-13.10.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef DIA, syn Jozefa a Moniky rod. Mochňákovej zo Šar. Michalian a Zuzana SOPKOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Parimuchovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 3. – krát. Kto […]