Farnosť Michaľany

29. septembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 30.09.-06.10.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef DIA, syn Jozefa a Moniky rod. Mochňákovej zo Šar. Michalian a Zuzana SOPKOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Parimuchovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 2. – krát. Juraj […]
25. septembra 2019

Parte sestra M. Zita Helena Zuberová OP

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou […]
22. septembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 23.-29.09.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Jozef DIA, syn Jozefa a Moniky rod. Mochňákovej zo Šar. Michalian a Zuzana SOPKOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Parimuchovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 1. – krát. Juraj […]
15. septembra 2019

FARSKÉ OZNAMY 16.-22.09.2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Juraj VOLČKO, syn Jána a Ing. Márie rod. Uherovej z Prešova a PhDr. Daniela CEHELSKÁ PhD., dcéra Jána a Oľgy rod. Čekanovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. […]