FARSKÉ OZNAMY 25.11.-01.12.2019
24. novembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 09.-15.12.2019
8. decembra 2019

– Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul v Jarovniciach: 02.12. od 9:30 – 18:00 hod. v OSADE; vo FARSKOM KOSTOLE od 18:00 hod. celú noc 03.12. do 8:00 hod.

– Dnes pri sv. omši je jesenná zbierka na CHARITU. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– V stredu 04.12. mladí z Domky pozývajú na faru DETI po sv. omši do 20:00 h. na detské aktivity.

– Vo štvrtok 05.12. po sv. omši mladí z Domky pozývajú MLADÝCH na formačné stretnutie na faru.

– Sv. zmierenia chorých pred vianočnými sviatkami: 04.12. od 8:00 hod. Ostrovany + od 10:00 hod. Šar. Michaľany (Požiarnická, Čerešňová, Sabinovská, SNP,); 05.12. od 8:00 hod. (Michalská, Pod lesíkom, kpt. Nálepku, Mlynská, Železničiarska, Komenského) a 06.12 od 8:00 hod. (Ružová, Záhradná, Hviezdoslavova, Prešovská, Družstevná,).

– V piatok 06.12. v Šar. Michaľanoch bude po sv. omši stretnutie ruženčiarov a výmena tajomstiev.

– V sobotu 07.12. o 9:00 hod. na fare bude stretnutie miništrantov. Účasť je potrebná!!!

– V sobotu 07.12. o 10:30 hod. na fare bude stretnutie IBA detí 3. ročníka ZŠ. Účasť je nutná!!!

– Stretnutie prvého kontaktu: 7.12. 2019 o 10.00 určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie. Viac informácií na www.kske.sk

– 08.12. o 15:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich rodičov na fare v Šar. Michaľanoch. Účasť rodičov (ideálne keď prídu obaja) je nutná !!!

– 2. adventná nedeľa sa slávi ako BIBLICKÁ. V nedeľu 08.12. vás, ktorí mate záujem uvažovať nad Božím slovom pozývam na faru o 17:00 hod.

– Ponúkame vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2020“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami. Už od 01.12. si ho môžete zakúpiť. ZAKÚPENÍM KALENDÁRA PODPORUJETE AKTIVITY VO FARNOSTI. ĎAKUJEM!

– Ponúkame v kostole k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 1 €. Môžete si ich zakúpiť od 01.12.

– UPeCe Prešov organizuje dopravu pre účastníkov stretnutia s bratmi z Taizé vo Wroclawe. Stretnutie je určené mladým od 16 do 35 rokov a uskutoční sa 28. 12. 2o19 – 1.1.2o2o). Mladí budú ubytovaní v rodinách wroclawských farností. Cena dopravy je 53,-€. Prihlasovanie končí 1. 12. Ďalšie informácie na stránkach upc.unipo.sk.