FARSKÉ OZNAMY 09.-15.12.2019
8. decembra 2019
Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami 2019
15. decembra 2019
– V kostole si môžete zakúpiť domáce vianočné oblátky za 1 €.
 
– Ponúkame za dobrovoľný príspevok vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2020“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami. Už od 01.12. si ho môžete zakúpiť. ZAKÚPENÍM KALENDÁRA PODPORUJETE AKTIVITY VO FARNOSTI. ĎAKUJEM!
 
– Z dôvodu predvianočného spovedania od 18. – 22.12. kancelária bude ZATVORENÁ !
 
– 22.12. pri sv. omšiach požehnám Betlehemy, alebo sošku malého Ježiška, ktorú si vložíte doma k stromčeku do vášho betlehema. Je dobré aby, v každej rodine bol tento symbol Vianoc.
 
– Od 6. 12. si môžete pozrieť najväčší LEGO® Betlehem na Slovensku dlhý viac ako 3,5 metra. Bude v ňom: Mestečko Betlehem s jasličkami, pastieri a anjeli, traja králi, blízky Jeruzalem s mohutnými hradbami, mestom, palácom a Jeruzalemským chrámom. MIESTO: Výstava a herňa z LEGO kociek Bricklandia na Hlavnej 6 v Košiciach.
 
– V sakristii budem zapisovať úmysly na sv. omše do JÚLA 2020 a to v pondelok a utorok.