FARSKÉ OZNAMY 25.-31.12.2017
24. decembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 08.-14.01.2018
7. januára 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. Angelovičovej z Prešova a Bc. Nikola CHOMOVÁ, dcéra Vladimíra a Jany rod. Tumidalskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– V sakristii si môžete zakúpiť „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ vo formáte A4 s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.

– Dnes od 23:30 hod. bude otvorený farský kostol a vyložená Eucharistia k osobnej poklone.

– 1.1. sv. omša začne vzývaním Ducha Svätého. Pri speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

– 2.1. v Šar. Michaľanoch po sv. omši je stretnutie ružencového bratstva + výmena tajomstiev.

– Na slávnosť Zjavenia Pána sa požehnáva voda, ktorou si môžete požehnať svoj príbytok.

– Kto má záujem ísť 3.1. do Košíc na hokejový zápas Košice – Trenčín (17:30 hod.), nech sa HNEĎ po sv. omši príde zapísať do sakristie. Najneskôr do 1.1.. Cena lístka je 6 € + 2 € poplatok za autobus. Odchod autobusu bude o 16:00 hod. z parkoviska pred COOP Jednota.