Odpustová slávnosť – Šarišské Michaľany

FARSKÉ OZNAMY 16.-22.10.2017
15. októbra 2017
Duchovná obnova – Bardejovské Kúpele
19. októbra 2017

01.10.2017 sme vo farskom kostole slávili odpustovú slávnosť sv. Michala archanjela, patróna celej farnosti a obce. Hlavným celebrantom bol ThDr. Peter Fogaš, kaplán UPC Košice, poverený otcom arcibiskupom za moderátora Centra pre rodinu.