Posviacka kostola – Ostrovany 24.09.2017
21. októbra 2017
FARSKÉ OZNAMY 30.10.- 5.11.2017
29. októbra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:

Eduard SIVČO, syn Eduarda a Eleny rod. Hlavatej z Ostrovan a Michaela HORVÁTOVÁ, dcéra Františka a  Alžbety rod. Fabiánovej zo Župčan. Ohlasujú sa 2.- krát.

Kto by vedel o prekážke, oznámte to na FÚ.

– Pozývam na rodinnú sv. omšu deti aj rodičov. Skúška spevu na fare bude o 17:00 hod. Úloha: „Vedieť sa hrať slušne, ovládať sa pri hre, odmietnuť zlé hry.“

– Zapojme sa do kampane Sviečka za nenarodené deti. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. 11. zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 €) alebo plastovú (1 €) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny.

– Dnes 22.10 v Ostrovanoch bude podomová zbierka na rekonštrukciu kostola. PBZ za milodary!

– Dnes na misijnú nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na MISIE. Pán Boh zaplať za milodary.

– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.

Z 28.10. na 29.10. sa posúva čas. O 3. hod. posúvame hodiny na 2. hod. stredoeurópskeho času.

– 4.11.2017 v spolupráci s ružencovým bratstvom organizujeme púť do Zakopaného, kde sa pomodlíme fatimskú pobožnosť so sv. omšou v chráme Panny Márie Fatimskej. Na spiatočnej ceste zastávka v biblickej záhrade. Cena je 10 €.  Nahláste sa do 29.10. u pani Boženy Miklošovej.

– Na potreby kostola v Ostrovanoch obetovali novomanželia Feščákoví 50 €. Pán Boh zaplať.