FARSKÉ OZNAMY 13.-19.11.2017
12. novembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 27.11.- 03.12.2017
26. novembra 2017
 
– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Peter KARNIŠ, syn Petra a Moniky rod. Saxovej zo Šar. Michaľan a Michaela MIZERÁKOVÁ, dcéra Petra a Lenky rod. Štofaníkovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o prekážke, oznámte to na FÚ.
 
– 25.11. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach o 9:30 hod. začnú sv. omšou celodiecézne rekolekcie s otcom arcibiskupom s príležitosti slávnosti sv. Ondreja apoštola, patróna košickej arcidiecézy.
 
– V sobotu 25.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí o 16:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare. Účasť je povinná, pre tie deti, ktoré majú záujem pripravovať sa na prijatie Eucharistie.
 
– 26.11 na konci sv. omše pred vyloženou Oltárnou sviatosťou bude obnova zasvätenia ľudského poklonia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 
– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.
 
– Ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 centov. Môžete si ich zakúpiť v sakristii.
 
– Ktorí máte záujem o DVD nahrávku z konsekrácie kostola v Ostrovanoch môžete sa nahlásiť v sakristii kostola do 26.11.2017. Cena DVD nahrávky je 5 €.
 
– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2018 prosím, aby sa do 15.12.2017 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.
 
– Mládež z Domky ponúka na predaj vlastnoručne vyrobené adventné vence. Podporte ich angažovanosť kúpou adventného venca za 7 €.
 
– Bratia kapucíni srdečne pozývajú na koncert v Prešove v kine „Scala“, v nedeľu 26.11. o 16:00. Lístky je možné zakúpiť v predpredaji, i na mieste konania koncertu. Vstupné 4 €, deti do 14 rokov vstup zadarmo.
 
– Dnes v Ostrovanoch bude podomová zbierka na rekonštrukciu kostola. PBZ za milodary.