Aktuality

31. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 01.- 07.01.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. Angelovičovej z Prešova a Bc. Nikola CHOMOVÁ, dcéra Vladimíra a Jany rod. Tumidalskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát. […]
24. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 25.-31.12.2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. Angelovičovej z Prešova a Bc. Nikola CHOMOVÁ, dcéra Vladimíra a Jany rod. Tumidalskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát. […]
17. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 18.-24.12.2017

– Sv. omša v stredu, ktorá mala byť o 6:00 hod. nebude. Zmena je z dôvodu pohrebu. Úmysel, bude odslúžený v najbližšom čase!!! – Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. […]
10. decembra 2017

FARSKÉ OZNAMY 11.-17.12.2017

– Pozývam v adventnom období na slávenie ranných sv. omší ku cti Panny Márie – NESPI ANI TY, PRÍĎ NA RORÁTY! – Ponúkame k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 0,70 centov. Môžete si ich zakúpiť […]