Úroveň života vo farnosti závisí od zaangažovania sa laikov do rôznych úloh pre dobro farnosti, v ktorej žijú a usilujú sa pracovať v jednote so svojimi kňazmi. Tým, že sú im zverené určité úlohy a služby, majú nielen podiel na pastoračnom poslaní farára, ale aj zodpovednosť za osobné svedectvo viery, a preto sa ešte viac usilujú o príkladné kresťanské správanie a sviatostný život.
Cenná je služba kostolníka, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby, spája ľudí dokopy a zachováva diskrétnosť. Je dobré, ak kostolníkovi v jeho starostlivosti o kostol pomáha stabilná skupina dobrovoľníkov. (Dokumenty diecéznej synody body 54-55)
Šarišské Michaľany:
Kostolník: Marta Kušníriková
Upratovanie: Poláková, Kolarčíková
Pranie: Vojteková
Výzdoba: Vojteková, Eliášová, Kiššová
Ostrovany
Kostolník: Martin Jaco
Upratovanie: Buricová
Pranie: Lukáčová
Výzdoba: Buricová