Deti sa modlia za mier vo svete 2017
8. októbra 2017
Rekonštrukcia interiéru kostola v Ostrovanoch
13. októbra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Peter ZBOROVSKÝ, syn Petra a Emílie rod. Novickej z Pečovskej Novej Vsi a Eva MERŇÁKOVÁ, dcéra Mikuláša a Evy rod. Janegovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Daniel ADAMČO, syn Jozefa a Ivety rod. Migašovej z Prešova a Dominika KUBÍČKOVÁ, dcéra Františka a Andrei rod. Skybovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Milan MARTON, syn Miroslava a Evy rod. Roháľovej zo Šar. Michaľan a Katarína MICHNOVÁ, dcéra Jozefa a Drahomíry rod. Bernátekovej zo St. Ľubovne. Ohlasujú sa 3.- krát.
Marek VOJTKO, syn Andreja a Magdalény rod. Uličnej z Jakubovan a Beáta RAČKOVÁ, dcéra Jozefa a Františky rod. Hudákovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3.- krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, oznámte to na FÚ.

– Pozývam na rodinnú sv. omšu deti aj rodičov. Skúška spevu na fare bude o 17:00 hod. Úloha: „Pozvať kamarátov na sv. omšu, prísť do kostola aj mimo nedele.“

– 13.10. o 7:00 hod. sa budeme pri vystavenej soche fatimskej Panny Márie modliť fatimskú pobožnosť, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár. Cena na osobu je 45 €/ víkend).

– V mesiaci október budeme sv. omše začínať spoločnou modlitbou ruženca (okrem nedele).

Odpustky: Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je, aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby. Pozri rozpis zodpovedných za modlitbu ruženca v jednotlivé dni.

– Dnes o 14:30 hod. vo farskom kostole bude akadémia detí k storočnici fatimských zjavení.