Aktuality

29. apríla 2018

FARSKÉ OZNAMY 30.04. – 06.05.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ľuboš FRIČ, syn Marka a Terézie rod. Pustej z Ostrovan a Dominika SEMANOVÁ, dcéra Slavomíra a Ivety rod. Polákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát. Rastislav KERUĽ, […]
22. apríla 2018

FARSKÉ OZNAMY 23.-29.04.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Ľuboš FRIČ, syn Marka a Terézie rod. Pustej z Ostrovan a Dominika SEMANOVÁ, dcéra Slavomíra a Ivety rod. Polákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. Rastislav KERUĽ, […]
15. apríla 2018

FARSKÉ OZNAMY 16.-22.04.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Rastislav KERUĽ, syn † Štefana a Moniky rod. Labancovej z Družstevnej nad Hornádom a Mgr. Lucia ĽACHOVÁ, dcéra Stanislava a Márie rod. Drobňákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. František […]
8. apríla 2018

FARSKÉ OZNAMY 09.-15.04.2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť: Lukáš TIVADAR, syn Františka a Helena rod. Mesarčovej z Pušoviec a Monika ZALETOVÁ, dcéra Mateja a Marty rod. Lukáčovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. BBA Vladimír […]