FARSKÉ OZNAMY 25.09.- 01.10.2017
24. septembra 2017
Deti sa modlia za mier vo svete 2017
8. októbra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Peter ZBOROVSKÝ, syn Petra a Emílie rod. Novickej z Pečovskej Novej Vsi a Eva MERŇÁKOVÁ, dcéra Mikuláša a Evy rod. Janegovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Daniel ADAMČO, syn Jozefa a Ivety rod. Migašovej z Prešova a Dominika KUBÍČKOVÁ, dcéra Františka a Andrey rod. Skybovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Slavomír FEŠČÁK, syn Pavla a Ivety rod. Frajkovej z Ostrovan a Lucia KRIVOŇÁKOVÁ, dcéra Antona a Ivety rod. Nemetovej z Jakubovan. Ohlasujú sa 1. a 2. – krát.
Milan MARTON, syn Miroslava a Evy rod. Roháľovej zo Šar. Michaľan a Katarína MICHNOVÁ, dcéra Jozefa a Drahomíry rod. Bernátekovej zo St. Ľubovne. Ohlasujú sa 2.- krát.
Rastislav FABIÁN, syn Jozefa a Boženy rod. Kubekovej zo Šar. Michaľan a Alžbeta MIHALIKOVÁ, dcéra Ladislava a Alžbety rod. Valenčinovej z Ražňan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Marek VOJTKO, syn Andreja a Magdalény rod. Uličnej z Jakubovan a Beáta RAČKOVÁ, dcéra Jozefa a Františky rod. Hudákovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Od 15.9. do 24.10.2017 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku.

– Prosím birmovancov, aby hneď po skončení sv. omše prišli za kňazom do sakristie!!!

– Pozývam na rodinnú sv. omšu deti aj rodičov. Po sv. omši bude v kostole stretnutie s rodičmi a deťmi.

– 7.10. o 9:00 hod. je v Obišovciach fatimská sobota s pomocným pánom biskupom Markom Forgáčom.

– Spovedanie chorých o 8:00 hod.: 3.10. – Ostrovany; 4.10. (ul. Mlynská, kpt. Nálepku, Požiarnická, SNP, Čerešňová, Michalská) a 6.10. (ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Prešovská).Nahláste v sakristii. Vďaka.

– DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár. Cena na osobu je 45 €/ celý víkend). Izby sú dvojlôžkové. V cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera. Nahláste sa v sakristii.