FACE -Farské centrum bl. Carla Acutisa

Kontakt:
Dom sv. Michala
M. R. Štefánika 29
082 22 Šarišské Michaľany

História:

Komunita sestier v Šarišských Michaľanoch vznikla v septembri 1996 na pozvanie duchovného otca farnosti Jozefa Michalka a farníkov .Komunitu tvorili tri sestry, z toho jedna vyučovala náboženskú výchovu v škole, jedna pracovala v sociálnej sfére a jedna bola dôchodkyňa. V októbri v roku 1996 otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč posvätil kaplnku sestier v Šarišských Michaľanoch, patrónom kaplnky sa stal sv. Michal, archanjel. Od roku 2002 bola komunita premenovaná na rehoľný Dom sv. Michala archanjela.    V roku 2020 komunita sestier dominikaniek pre nedostatok povolaní bola zrušila rehoľný dom v Šarišských Michaľanoch.

Od roku 2021 vzniká Farské centrum bl. Carla Acutisa. Táto cirkevná budova slúži na farské aktivity pre všetkých farníkov rozličného stavu.